BT (I)

Spis tytułów

BT (I) 01  Brevis et accurata regiminis ac status zupparum Vieliciensium et Bochnensium sub annum Christi 1518 descriptio
BT (I) 02  Pieśń rokoszan Zebrzydowskiego z 1606 roku
BT (I) 03  T. Bielawski, Processyja Wielkonocna
BT (I) 04  M. Rej, Pieśń nabożna
BT (I) 05  Potocki (1621-1696)
BT (I) 06  Polszczyzna natchniona
BT (I) 07  Świat Biblii Leopolity z 1561 roku
BT (I) 08  S. Czerniecki, Dwor, wpaniałość, powaga (...) Lubomirskiego
BT (I) 09  Jan Kochanowski, ktorego własnie możemy zwać ojcem języka polskiego
BT (I) 10  Obraz szlachcica polskiego przez Wacława Kunickiego wystawiony
BT (I) 11  Adam Mickiewicz, Słowa Chrystusa * Słowa Panny
BT (I) 12  Olkuskie
BT (I) 13  Francisci Mymeri Dictionarium trium linguarum Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum
BT (I) 14  Statut Jana Dzwonowskiego
BT (I) 15  S. Wyspiański, Veni Creator Spiritus
BT (I) 16  Jezusa Judasz przedał...
BT (I) 17  Biblioteka Warszawska 1841
BT (I) 18  Dajcie mi za nie półtrzecia grosza...
BT (I) 19  J. Kochanowski, O Czechu i Lechu historyja naganiona
BT (I) 20  T. Treter, Teatr cnót świątobliwego Stanisława Hozjusza
BT (I) 21  Skąd pochodzi nazwa Krakowa? Obrona przesławnego królewskiego miasta Krakowa
BT (I) 22  Zaniechane stronice "Trylogii", czyli Sienkiewicza skreślenia ostatniej chwili
BT (I) 23  Mickiewicza słowa sekretne
BT (I) 24  S. Czerniecki, Compendium ferculorum
BT (I) 25  Psałterz krakowski
BT (I) 26  Testament Wacława Kunickiego
BT (I) 27  Krzemieniecki skarb
BT (I) 28  W świecie "Pana Tadeusza"
BT (I) 29  Kto sie kocha w czytaniu, bywa z duchem w rozmawianiu...
BT (I) 30  O polskość Torunia
BT (I) 31  S. Wyspiański, Wesele
BT (I) 32  M. Moser, Marcus Antonius de Dominis sui reditus ex Anglia consilium exponit
BT (I) 33  Gizewiusz: Pieśni ludu znad górnej Drwęcy...
BT (I) 34  Lament [...] nad umarłym Kredytem
BT (I) 35  Jaśniejsza tysiąc nad słońce...
BT (I) 36  Kochanowski: Kto mi dał skrzydła
BT (I) 37  Ziemiaństwo polskie
BT (I) 38  R. Starzewski, Wesele Wyspiańskiego
BT (I) 39  I. Krasicki, Kalendarz obywatelski
BT (I) 40  J. I. Przybylski, Homer i Kwint w Polszcze
BT (I) 41  KRÓTKI ESEJ O WIERNYM SŁUDZE, CZYLI Wiernym sługam trzeba być koniecznie.
BT (I) 42  Wysoki Sądzie!
BT (I) 43  Ignacego Krasickiego Hymn do miłości Ojczyzny
BT (I) 44  Korona dziewicy Maryi. Antologia polskich średniowiecznych pieśni maryjnych.
BT (I) 45  Biblia tzw. Brzeska (1563)
BT (I) 46  Dryas Zamachana Polonice et Latine Pan Zamchanus Latine et Polonice
BT (I) 47  Jan Gawiński, Clipaeus Christianitatis to jest Tarcz Chrześcijaństwa
BT (I) 48  T. Ulewicz, Sytuacja wojenno-polityczna i położenie Polski na jej tle
BT (I) 49  Przemko Hreczecha [Tadeusz Ulewicz], O Wolność
BT (I) 50  Jan Matejko, Śmierć Urszulki Kochanowskiej
BT (I) 51  W. Gombrowicz, Il matrimonio
BT (I) 52  Grób w ziemi
BT (I) 53  Antologia polskich przekładów poezji włoskiej
BT (I) 54  Adam Bełcikowski, Król Bolesław Śmiały
BT (I) 55  Chocim * Chotin (1621)
BT (I) 56  Między rozpaczą i nadzieją
BT (I) 57  Poezyje Franciszka Dyjonizego Kniaźnina ręką własną pisane
BT (I) 58  Królowa Korony Polskiej
BT (I) 59  M. Krzysztofik, Przypowieści Salomonowe przekładania Józefa Domaniewskiego
BT (I) 60  Kodeks Napoleona oraz Stendhal: Pamiętnik o Napoleonie
BT (I) 61  S.Leszczyński, Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami w Roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana
BT (I) 62  Jana Seklucjana Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe...
BT (I) 63  Zabawy literackie krakowskich uczonych
BT (I) 64  S. Kobierzycki, Obsidio Clari Montis * Oblężenie Jasnej Góry
BT (I) 65  J.A.Biesiekierski,Krótka nauka o czci i poszanowaniu obrazów świętych, Kraków 1624
BT (I) 66  S. Makowiecki, Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672
BT (I) 67  A.Dębowski, Utwory zebrane, opr. M. Wichowa
BT (I) 68  Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady
BT (I) 69  A. Kochanowski II, Rzeka [...] to jest Cnota [...] Stanisława [...] Lubomirskiego [...] przy pogrzebnym akcie opisana
BT (I) 70  S.Hutor Szymanowski, Mars sauromatski, opr. P. Borek
BT (I) 71  P. Simplicjan, Rozmyślanie o śmierci, opr. A. Sikora
BT (I) 72  Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi Austryackiey powszechna
BT (I) 73  Małgorzata z Nawarry, Heptamerom
BT (I) 74  A. Pirmas, Pisma zebrane
BT (I) 75  Jan z Sanoka, Ecclesiastes
BT (I) 76  
BT (I) 77  Dante Alighieri, Vita nuova * Życie nowe
BT (I) 78  S. Pigoń, Złota myśl nad Katedrą Literatury Polskiej, opr. J. Okoń
BT (I) 79  T. Nastulczyk, Gawęda starego dziada * Hutorka staroho dzieda
BT (I) 80  J.Okoniowa, J.Okoń, Zygmunta Glogera Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim
BT (I) 81  Edward ks. Lubomirski, Pisma zebrane., pod red. J. Ławskiego
BT (I) 85  Adalbert Stifter, Kolorowe kamienie (Bunte Steine), przeł. Aneta Mazur
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL