<< Wstecz   en    Dalej >>

Biblioteka Warszawska 1841

Druk jest reprodukcją rozprawy Piotra Dubrowskiego, poświęconej Janowi Gunduliciowi, wybitnemu siedemnastowiecznemu poecie chorwackiemu, ogłoszonej w „Bibliotece Warszawskiej" w 1841 roku. Ten interesujący tekst jest przykładem ówczesnych tendencji panslawistycznych i bardzo dobrze pokazuje zainteresowanie tymi sprawami w środowisku inteligencji polskiej czasów zaborów. Już bowiem kilkanaście lat po pierwszym wydaniu Gunduliciowego Osmana, polski uczony ogłosił ujmujący przekład fragmentów tego dzieła i pisał (w czasach, gdy Rzeczypospolitej nie było na mapie Europy!): "[...] sądzę, że czytelnikom moim przyjemność sprawiłem, zapoznając ich z najwyższego rzędu poetą, który chociaż się w dalekim od nas kraju urodził, jednakowoż nie jest nam obcym, bo ogniwo słowiańskiej rodziny z nim nas połącza, bo w pieśniach jego dają się nam słyszeć rodzinne dźwięki!" Dzisiejsze faksymile tego tekstu poświęcone jest jednemu z najwybitniejszych slawistów naszych czasów, prof. Radoslavowi Katičiciowi. Broszura zawiera też reprodukcję autografów polskiej pieśni Jeszcze Polska nie umarła i chorwackiej Jeszcze Chorwacja nie zginęła.

Powiekszenie

Powiekszenie

  << Wstecz   en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL