<< Wstecz     Dalej >>

Poezyje Franciszka Dyjonizego Kniaźnina ręką własną pisane

(płyta cd z autografu wraz z wydrukiem książkowym)

Franciszek Dionizy Kniaźnin należy do najściślejszej grupy twórców polskiego Oświecenia. Tragiczny los, narastająca z biegiem lat choroba, zaciążyły zarówno na jego ówczesnej karierze literackiej, jak i na późniejszej recepcji jego twórczości. Tym bardziej więc ważne dla badań jego dorobku pisarskiego jest zapoznanie się z tekstami dostępnymi w formie jak najbardziej osobistej, intymnej, bo manuskryptowej. Kniaźnin pod koniec życia dokonał bowiem rzeczy niezwykłej: „wydał” mianowicie w jednym egzemplarzu, autografie, wszystkie swoje poezje w formie dwutomowej rękopiśmiennej edycji książkowej. Zamieścił w niej teksty wcześniej nigdy nie publikowane i dzieła znane już jego czytelnikom, ale tych często nie przepisał mechanicznie, lecz podał ich nowe redakcje. Mamy więc w tych solidnych woluminach całość myśli i doznań pisarza o wybitnej inteligencji, ocierającej się niekiedy o genialność.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL