<< Wstecz   en    Dalej >>

W świecie "Pana Tadeusza"

Przypomnienie ilustracyj do Pana Tadeusza z czasów największej jego popularności - tych, które na długie późniejsze lata ukształtowały sposób obecności działa Mickiewicza w powszechnej świadomości społeczeństwa polskiego skierowało nasze zainteresowanie w sposób naturalny ku czasopismom literackim II. połowy XIX wieku i pierwszych lat XX stulecia. Prasa literacka bowiem odegrała tu największą rolę w kształtowaniu gustów estetycznych. Bardzo zresztą różnorodnych, jak widać z szerokiej gamy stosowanych technik malarskich i graficznych. Ale i w ramach idei tej publikacji wyjątkowo dobrze ze sobą współistniejących. Okazuje się, że większość prac komponowana była dokładnie pod ściśle wybrane fragmenty poematu. Dlatego zastosowano w tej książeczce takie rozwiązanie edytorskie, by każda praca graficzna miała odpowiadające jej wersy poematu podane w formie reprodukcji otwartych stronic tekstu pierwszego wydania, w bardzo szerokim kontekście, niekiedy jednak niepełnych lub nagle zerwanych, dla niecierpliwych z zaznaczeniem, podpowiedzeniem najbardziej adekwatnego miejsca. Nie zawsze myśl ta dała się spełnić do końca. Czasem trzeba było odwołać się do tych samych fragmentów dla odniesienia ich do różnych rycin. Książka zawiera też niezwykle pouczające posłowie a temat dziejów powstawania, recepcji i znaczenia tego arcydzieła dla kultury polskiej. Okładkę zaś albumu zdobią mapki będące przykładem skrajnie pojętego umiłowania świata Pana Tadeusza.

Powiekszenie

Powiekszenie

  << Wstecz   en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL