<< Wstecz   en    Dalej >>

J. I. Przybylski, Homer i Kwint w Polszcze

Książka Homer i Kwint w Polszcze jest rodzajem antologii, wyboru spośród tysięcznych stronic przekładów Iliady, Odysei i ich dodatków napisanych przez Quintusa Smyrnaeusa oraz opracowań do tych dzieł ogłoszonych przez Jacka Przybylskiego. Jej zadaniem jest ofiarowanie dzisiejszemu odbiorcy garści notatek, właściwie cytatów, które pozwolą na wprowadzenie tej oryginalnej i zapomnianej formy polskiej twórczości literackiej w bardziej powszechny obieg czytelniczy i świadomość historycznoliteracką. A może zainteresują także jako przedmiot badań nad sposobem translacji, charakterystycznym językiem, bardzo emocjonalną interpunkcją itd. Aby nie tracić niczego z kolorytu źródła, posłużono się metodą "wypisów" będących reprodukcją oryginału, nawet nie "naprawianą" poprzez retuszowanie mających swój urok miejsc gorzej skopiowanych ze względu na warunki techniczne stworzone przez oprawę książki służącej jako postawa do odwzorowania.

Powiekszenie

  << Wstecz   en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL