<< Wstecz     Dalej >>

M. Krzysztofik, Przypowieści Salomonowe przekładania Józefa Domaniewskiego

Tradycja rymowania motywów, fragmentów i całych ksiąg biblijnych, która wytworzyła się w naszym piśmiennictwie dość wcześnie, doczekała się dzieł zarówno wybitnych – jak chociażby Zuzanna i Psałterz Dawidowy Jana Kochanowskiego, Tobiasz wyzwolony i Eklezjastes Stanisława Herakliusza Lubomirskiego; a także przeciętnych, ale będących interesującym świadectwem kultury religijno-umysłowej swoich czasów – na przykład: Judyta Wacława Potockiego, Job cierpiący, Treny Hieremiaszowe, Aman..., Jozef do Egiptu […] przedany Wojciecha Stanisława Chróścińskiego, Daniel Prorok Józefa Jana Wadowskiego czy XVIII-wieczne trzy Biblie wierszowane (pióra Stanisława Leszczyńskiego, Marcina Kurzenieckiego, Rafała Gurowskiego). Zaprezentowana tu analiza i interpretacja Przypowieści Salomonowych, która ukazuje specyfikę parafrazy, zarówno na płaszczyźnie tematycznej, jak i formalnej, oraz daje odpowiedź na pytanie dotyczące wierności autora wobec tradycji starotestamentalnej, stanowi tym samym istotny przyczynek do naszej wiedzy o wierszowaniu Biblii w dobie przedrozbiorowej. Książka ukazuje się w nowej podserii naszego wydawnictwa: Ze staropolskich parafraz biblijnych, pod red. W. Waleckiego.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL