<< Wstecz   en    Dalej >>

M. Moser, Marcus Antonius de Dominis sui reditus ex Anglia consilium exponit

Marcus Antonius de Dominis swego zwrócenia się z Anglijej radę przekłada

edycja polsko-niemiecka

Pisma Marka Antoniego de Dominis były znane w całej Europie i szybko tłumaczono je na wiele języków. Celem obecnego wydania łacińskiego tekstu, napisanego po powrocie z Anglii, jak również polskiego przekładu owegoż dziełka jest wskazanie na płaszczyźnie historyczno-kulturowej na rolę tego chorwackiego dostojnika Kościoła w wyznaniowych polemikach toczonych na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jezuici wileńscy ogłosili polski tekst już w roku 1623 lub 1624, a więc niezwykle szybko po rzymskim wydaniu oryginału łacińskiego. Powodem było także i to, że de Dominis wywarł znaczący wpływ na Meletija Smotryćkiego i Zacharija Kopystenśkiego, rzeczników Kościoła prawosławnego.

Wpływ poglądów de Dominis pojawił się zarówno dzięki przekładowi na ruski jego krytycznego wobec papiestwa traktatu z 1616 roku, jak i poprzez polską wersję pełnego pokory traktatu prokatolickiego z roku 1623. Autor zaczął w ten sposób odgrywać istotną rolę w polemice dotyczącej jedności Kościoła. Publikacja niniejsza, oparta na komputerowym przetworzeniu oryginałów obu druków, niech będzie zatem kolejnym źródłem do badań nad zagadnieniami unickimi, tak żywo eksplorowanymi w ostatnich latach. Stanie się ona z pewnością również elementem badań z zakresu ówczesnych polskich przekładów tekstów łacińskich poprzez to, że obejmuje równocześnie obie wersje traktatu. Wreszcie zawarty tu opis systemu polszczyzny XVII wieku oraz dodatkowo jej elementów pozostających w kontekście odnośników łacińskich - pozwala na lepsze jej poznanie konfrontowane z zapisem oryginału.

Powiekszenie

  << Wstecz   en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL