<< Wstecz     Dalej >>

S. Kobierzycki, Obsidio Clari Montis * Oblężenie Jasnej Góry

Dzieło Stanisława Kobierzyckiego z całą pewnością przynależy do historii świeckiej, pomimo że dotyczy obrony klasztoru jasnogórskiego. Jego treścią są bowiem nie wydarzenia z historii kościoła czy religii, ale dzieje polityczno-militarne twierdzy, w których przebiegu dopatruje się również interwencji sił nadprzyrodzonych. Nie mogło bowiem być inaczej w stuleciu, w którym dominowała powszechna wiara w cuda, czary i innego rodzaju bezpośrednie interwencje sił transcendentnych. Obsidio Clari Montis, jak wyznaje autor, jest realizacją powziętego ślubu tak w sprawach publicznych, jak prywatnych. O ile przyczyna złożonego ślubu w sprawach publicznych jest jasna, mówi bowiem o „niepowodzeniach publicznych Ojczyzny”, o tyle okoliczności „prywatne” nie są do końca pewne. Być może, że załamanie kariery politycznej i odsunięcie od wpływów na dworze królewskim mogły wywołać jakieś postanowienie. Równie dobrze mogły to być problemy związane ze zdrowiem własnym czy członków rodziny, jak i inne, o których nie mamy informacji. Faktem natomiast jest, że ówczesny „człowiek polskiego baroku”, bardzo chętnie uciekał się do sił nadprzyrodzonych – w wielu różnorodnych, życiowych sprawach, poszukując tam obrony czy wsparcia.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL