<< Wstecz     Dalej >>

Antologia polskich przekładów poezji włoskiej

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest pierwszym tego typu opracowaniem na polskim rynku wydawniczym. Stanowi ona owoc kilkuletnich wysiłków, związanych z opracowaniem bibliografii polskich przekładów włoskiej poezji od początku istnienia naszej literatury do chwili obecnej. Badania te pozwoliły dotrzeć do wielu tekstów już dawno zapomnianych, bądź takich, które nigdy nie doczekały się szerszego odbioru. Niektóre z nich, dotąd niepublikowane, zostały wydobyte z rękopisu, inne pojawiły się drukiem przed laty i nie były wznawiane. Źródłem tych tekstów są często zbiory zapomnianych poetów, czasopisma lub inne druki, w których przekłady pojawiały się przypadkowo, pełniąc różne funkcje: obok czysto estetycznych, dydaktyczne czy wręcz propagandowe. Przedstawione wersje utworów zostały zaczerpnięte ze współczesnych przedruków, o ile takie istnieją; w pozostałych przypadkach sięgnięto do dawnych źródeł, zachowując strukturę wiersza i słownictwo.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL