<< Wstecz     Dalej >>

S.Leszczyński, Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami w Roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana

opr. P. Borek

Rok 1660 określany bywa w polskiej historiografii mianem „szczęśliwego”. Zdecydowały o tym głównie kampanie wojenne prowadzone na Litwie i ruskich ziemiach Korony. Konfrontacje militarne z wojskiem moskiewskim zakończyły się pomyślnie dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów – nieprzyjaciel został zmuszony do opuszczenia granic Litwy (po bitwie pod Połonką i nad rzeką Basią) oraz Ukrainy Prawobrzeżnej (po batalii pod Cudnowem). Polsko-litewskie zwycięstwa przyczyniły się również do zawarcia z Moskwą rozejmu w Andruszowie.

Sukcesy polskiego oręża w roku 1660 odbiły się szerokim echem w piś¬miennictwie epoki. Przede wszystkim zaś w pamiętnikarstwie i dziełach kronikarskich, w mniejszym natomiast zakresie w literaturze pięknej. Zawarty w tym tomie poemat Potrzeba z Szeremetem autorstwa Samuela Leszczyńskiego stanowi najobszerniejszą relację wierszowaną dotyczącą bitwy cudnowskiej. Liczące blisko dwa tysiące wersów dziełko powstało wnet po zaistniałych zdarzeniach, co czyni zeń jedno z podstawowych źródeł pozwalających na rekonstrukcję batalii hetmanów koronnych z armią Wasyla Szeremietiewa, wspieraną przez Kozaków Tymofieja Cieciury i Jerzego Chmielnickiego. Walory źródłowe Potrzeby z Szeremetem dostrzegali wszyscy badacze wojny polsko-moskiewskiej 1660 roku. Cieszyła się ona również popularnością czytelniczą w drugiej połowie XVII stulecia, o czym świadczą rękopiśmienne odpisy utworu oraz łacińska przeróbka prozą autorstwa Jana Zieleniewicza.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL