<< Wstecz     Dalej >>

Jan z Sanoka, Ecclesiastes

opr. M. Krzysztofik, współpr. edyt. M. Kozłowska

W staropolskiej medytacji nad Biblią szczególne miejsce zajmuje Księga Koheleta czyli Eklezjastesa – ukazana w niej idea marności życia doczesnego stała się bliska dla wielu pisarzy nawiązujących do utworu na różny sposób i w różnym stopniu. Sentencja vanitas vanitatum et omnia vanitas na trwałe zakorzeniła się w poezji doby baroku, mającej obsesję ulotności ziemskiej egzystencji i nietrwałości wytworów ręki ludzkiej. Księga doczekała się też kilku całych parafraz – genialnie w latach osiemdziesiątych XVII wieku zrymował ją Stanisław Herakliusz Lubomirski, a w stuleciu kolejnym, niezbyt udolnie, autor całej rymowanej Biblii – Marcin Kurzeniecki (1769).

Posiadamy też późnorenesansową parafrazę księgi – Ecclesiastesa Jana z Sanoka – tekst zapomniany przez badaczy literatury, a wart przypomnienia właśnie z tego powodu, że wpisuje się w staropolską ideę poetyckiej recepcji biblijnego Słowa. Analiza i interpretacja tego starodruku ma zaprezentować specyfikę utworu na tle tradycji literackiej.

(z Posłowia).

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL