<< Wstecz     Dalej >>

S.Hutor Szymanowski, Mars sauromatski, opr. P. Borek

Postać Samuela Szymanowskiego herbu Hutor należy do tej grupy barokowych wierszopisów, o której nie chciała pamiętać potomność. Jego dorobek wspomniany jest co prawda w bibliografii Estreichera, ale towarzyszy mu deprecjonujący komentarz, w którym uczony zestawił Szymanowskiego z Samuelem Twardowskim: „Tylko dzieła Szymanowskiego są jeszcze bardziej kronikarskie, jeszcze bardziej prymitywne w technice przedstawiania wypadków”. W innym miejscu bibliograf dodawał: „Pod Szymanowskim wskazałem na pewne pokrewieństwo między utworami Szymanowskiego (z lat 1642-54) a Twardowskiego. Utwory Szym są daleko gorsze niż Twardowskiego, ale ogólny ich charakter jest podobny. Zapewne jest to tylko wynik naśladowania przez jednego z dworzan Wiśniowieckich”. O ile do pewnego stopnia można się zgodzić z konstatacją na temat różnicy w poziomie artystycznym dzieł wskazanych twórców, o tyle z całą pewnością należy zweryfikować zarzut imitowania przez poetę z Kleczan dorobku Samuela ze Skrzypny. Zestawienie poematów historycznych o bieżących wydarzeniach z lat 30., 40. i 50. XVII stulecia prowadzi do wniosku o samodzielności w opracowaniu „materiału” przez nieznanego dziś epika. W świetle rozpoznanych niedawno zabiegów imitacyjnych, jakie stosował Twardowski w epice historycznej, nie można odrzucić odwrotnego wpływu, a mianowicie autora Marsa sauromatskiego na twórcę Władysława IV.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL