<< Wstecz     Dalej >>

J.Okoniowa, J.Okoń, Zygmunta Glogera Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim

Dopełnienia

Na tle tak intensywnie wówczas [w końcu XIX wieku] prowadzonych badań językowych należy stwierdzić, że pomieszczony w t. IV „Prac Filologicznych” obszerny Słownik gwary ludowej w okr[ęgu] tykocińskim Zygmunta Glogera mieścił się w konwencji prac wcześniej tam drukowanych, jak też wydawanych jako publikacje osobne, i nawet swoimi rozmiarami (110 stron tekstu) nie musiał zadziwiać. Wypełniał natomiast, wyraźną dotąd, lukę terytorialną: przynosił materiał ludowy z Podlasia i Mazowsza. Z uwagi na specyfikę ujęcia – niewątpliwą jednak – wyróżniał się zarazem wśród ogółu opracowań. Wprowadzał mianowicie porównawcze odesłania do historycznej genezy słów czy choćby do ich postaci sprzed wieków, na gruncie nie tylko starosłowiańskim – czynił to zaś poprzez cytaty z kroniki Nestora i Prawdy ruskiej w wydaniu Ignacego Benedykta Rakowieckiego (t. 1-2, Warszawa 1820-1822), poprzez zapisy pierwowzorów nordyckich (te w oparciu o „szkic historyczny” Karola Szujskiego Lechicki początek Polski, Lwów 1858), przywoływanie artefaktów i archeologicznych odkryć z dzieł Antoniego Muchlińskiego i Konstantego Tyszkiewicza, a wreszcie poprzez cytaty z publikowanych wówczas średniowiecznych ksiąg grodzkich i ziemskich, jak też z autorów staropolskich, głównie zaś Jana Kochanowskiego.

Ze Wstępu

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL