<< Wstecz     Dalej >>

Chocim * Chotin (1621)

Fragmenty kroniki tureckiej Mustafy Naima

opracowanie M. Mnikowska i W. Walecki

Książka ta jest drukiem bibliofilskim związanym z wystawą zdjęć twierdzy chocimskiej wykonanych przez Wacława Waleckiego w czerwcu 2005 roku i prezentowanych w październiku tegoż roku na specjalnej wystawie w Ratuszu Nowego Wiśnicza w trzysta osiemdziesiątą czwartą rocznicę pierwszej bitwy chocimskiej (1621). Jeden z bohaterów tej batalii, Stanisław Lubomirski, Pan na Wiśniczu, który objął dowództwo wojsk polskich po nagłej śmierci Hetmana Wielkiego Litewskiego Karola Chodkiewicza − doprowadził do ostatecznego zwycięstwa wojsk polskich i sprzymierzonych z nimi oddziałów kozackich pod dowództwem Piotra Konaszewicza−Sahajdacznego oraz do podpisania pokoju z Imperium Osmańskim. Dla przybliżenia atmosfery ówczesnych chocimskich wydarzeń publikujemy w naszej książce fragmenty trudno dziś dostępnych i praktycznie w Polsce nie znanych pamiętników−komentarzy tamtych wydarzeń oglądanych oczami kronikarza tureckiego Mustafy Naima, wydobytych z XIX−wiecznego przekładu rękopisu osmańskiego dokonanego wówczas przez Józefa Sękowskiego. Tłumaczenie to zostało przystosowane i edytorsko opracowane przez Magdalenę Mnikowską. Wartość poznawcza tego materiału tkwi przede wszystkim w tym, że pokazuje on sytuację bezpośrednio poprzedzającą (dosłownie na kilka tygodni i kilkanaście dni wcześniej) ostateczne rozstrzygnięcie konfliktu, ujęte z punktu widzenia nam nie dostępnego, bo tureckiego i do tego zapisanego w stosowanej wtedy grafii, mającej swe korzenie w piśmiennictwie arabskim. Stąd też układ naszej książki, zastosowane rozwiązania graficzne nawiązują do obowiązujących ówcześnie zasad.

Powiekszenie

Powiekszenie

Powiekszenie
  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL