<< Wstecz     Dalej >>

A. Pirmas, Pisma zebrane

Pomysł tej edycji jest „z piekła rodem”. W latach trzydziestych XX wieku, w Wilnie, Czesław Miłosz i Teodor Bujnicki (jako „pierworodni rodzice”) wymyślili fikcyjną postać poety, literata, felietonisty – Ariela vel Arona vel Adolfa (!) Pirmasa (pirmas po litewsku znaczy pierwszy). I pod tym imieniem wraz z innymi autorami publikowali zamiennie na łamach tamtejszej prasy literackiej, często w Kolumnie Literackiej (albo Kalumnii Literackiej) swoje własne teksty. Jednak z całą pewnością, jak na razie, nie da się przypisać konkretnego tekstu żadnemu autorowi, choć stopień prawdopodobieństwa niekiedy może sięgać 90%.

Dla lepszego uchwycenia atmosfery tej literackiej zabawy „Pisma zebrane” Pirmasa ogłaszane są dziś zarówno w naszym edytorskim zamyśle reprodukcji całych stronic prasy wileńskiej (często zawierają one bowiem odnośniki do bieżących wydarzeń literackich i politycznych) jak i w wersji przedrukowanej, opatrzonej wstępem i komentarzem pomysłodawcy tego bibliofilium – prof. Tadeusza Bujnickiego.

Wartość intelektualna przedstawianego druku jest nie do przecenienia: oto czytamy teksty powstałe w tamtym środowisku literackim, tworzone w kręgu najlepszych pisarzy polskich, oto sięgamy do samego, jak najbardziej wiarygodnego (poprzez ówczesną prasę) źródła pewnego wycinka kultury polskiej, oto atrakcyjna, bo nietypowa forma wydawnicza pokazuje kulturę słowa drukowanego dawniej i dziś. Publikacja, w zależności od zainteresowań, jest atrakcyjna dla specjalistów i niespecjalistów, dla światłego człowieka XXI wieku, inteligenta: polityka, prawnika, przedsiębiorcy, nauczyciela, dziennikarza… itd., itd.

Nie zawsze dobra jakość reprodukcji powodowana jest jakością zachowanego materiału, czasem z ocalałego pojedynczego egzemplarza gazety…

Wacław Walecki

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL