<< Wstecz   en    Dalej >>

Francisci Mymeri Dictionarium trium linguarum Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum

(edycja łacińsko-niemiecko-polska)

Na książkę składają się reprintowe reprodukcje dwóch najstarszych słowników łacińsko - niemiecko - polskich: Franciszka Mymera i Jana Murmeliusza. Oba pochodzą prawdopodobnie z roku 1528, z tym, że słownik Mymera zachował się w unikatowym egzemplarzu w bibliotece uniwersyteckiej w Uppsali w Szwecji, egzemplarz dzieła Murmeliusza zaś reprodukowany jest również z tamtejszych zbiorów, choć znamy kilka innych egzemplarzy tej edycji przechowywanych w różnych bibliotekach europejskich. Oba dzieła mają dziś niezwykłą naukowo- źródłową wartość jako zabytki języka polskiego a także świadectwa wielu zagadnień historyczno-kulturowych tamtych czasów. Ich obecna edycja faksymilowa ukazała się jako wynik współpracy specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie.

Powiekszenie

  << Wstecz   en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL