<< Wstecz     Dalej >>

Królowa Korony Polskiej

Książka jest opowieścią o fenomenie, jaki stanowi ciąg trzech ślubowań ofiarowujących Polskę pod opiekę Matki Boskiej. Sekwencja tych aktów jest następująca:

- śluby króla Jana Kazimierza, złożone w Archikatedrze Lwowskiej w roku 1656, przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej (Domagaliczowskiej), w obliczu klęsk wywołanych najazdem wojsk szwedzkich na Rzeczpospolitą

- jasnogórskie ślubowanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, powtarzające w sferze życia duchowego ideę ślubów Jana Kazimierza, złożone w 300. rocznicę poprzedniego aktu (w 1956 roku) przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, w obliczu trwającej okupacji sowieckiej

- zawierzenie składane przed obrazem jasnogórskim przez Ojca Świętego, Jana Pawła II, w roku 1979, które przyniosło pierwszy rozbłysk wolności wywołanej wkrótce przez „Solidarność” i które w konsekwencji doprowadziło później do trwałego wyzwolenia Polski po roku 1989.

Śluby Kazimierzowskie spowodowały z końcem XIX wieku niezwykłe zjawisko artystyczne: Oto Stanisław Wyspiański, najwybitniejszy i najbardziej wszechstronny artysta tamtych czasów, zaproszony do konkursu na projekt nowego witraża w Archikatedrze Lwowskiej – stworzył równolegle dwa dzieła: plastyczne i dramatyczne. Oba one ukazują królewskie śluby Jana Kazimierza w sposób nad wyraz przejmujący i natchnione genialnym umysłem twórcy nawzajem się przenikają. To niebywałe połączenie dzieła plastycznego i artystycznej wypowiedzi o charakterze dramatycznym (Królowa Polskiej Korony, ok. 1893) jest w twórczości tego artysty zapowiedzią jego niebywałych umiejętności i osiągnięć na polu jedności sztuk, wyrażającej się w łacińskim sformułowaniu E pluribus unum.

Publikacja nasza, dotykając Lwowa poprzez historię Ślubów Jana Kazimierza i dzieje tego fragmentu twórczości Wyspiańskiego, wpisuje się również w szerszy kontekst obchodów 750-lecia lokacji tego miasta wielu narodowości, a co za tym idzie wielu kultur i wielu religii, wśród których Matka Boska Łaskawa z Archikatedry łacińskiej pełni rolę patronki wszystkich Polaków.

Powiekszenie

Powiekszenie

Powiekszenie
  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL