BT (I) Biblioteka Tradycji (seria I) jest kolekcją naukowo-bibliofilskich edycji piśmiennictwa polskiego. Do numeru 50 ogłaszana była jako Biblioteka Tradycji Literackich.
BT (II) Biblioteka Tradycji (seria II) gromadzi studia i opracowania o charakterze historycznym, historycznoliterackim i historyczno-kulturowym. Do numeru XXV ogłaszana była jako Biblioteka Tradycji Literackich
BBnWO Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym wydawana jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Obejmuje dwie serie: Studia oraz Źródła
KBK Książki bez Kantów to seria książeczek, poświęconych różnym zagadnieniom o charakterze popularnonaukowym, literackim, bibliograficznym itp. Ich wspólną cechą jest to, że nie mają dwóch rogów, ale "bez Kantów" znaczy tu oczywiście jeszcze coś innego... Kolekcja ta jest kontynuacją redagowanej przez W. Waleckiego przez ponad 20 lat, a dziś zaniechanej przez Polską Akademię Nauk serii "Nauka dla Wszystkich".
Varia Seria gromadzi ksiażki wydane z różnych okazji, na różne zamówienia, zawsze jednak tytuły bardzo ciekawe...
BDE Seria Biblioteka Duchowości Europejskiej ukazuje się od pod redakcją jej inicjatora, Aleksandra Naumowa, i Wacława Waleckiego (od t.4).Prof. dr hab. Wacław Walecki - informacje
Seria Nauka dla wszystkich
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu JagiellońskiegoCollegium Columbinum
31-831 Krakow
ul. Fatimska 10/9
tel./fax: (+48-12) 641-42-54
tel. GSM: (+48-601) 444-567
columbinum@columbinum.com.pl
English versionLista tytułów
BT (I)
BT (II)
BBnWO
KBK
Varia
BDECopyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL