en    Dalej >>

J. Michalczyk, G. Cieplok, Wysokoefektywne układy wibroizolacji i redukcji drgań

Książka poświęcona jest metodom podwyższenia efektywności wibroizolacji klasycznej. Omówiono w niej układy pasywne, semiaktywne i aktywne, których dołączenie do systemu wibroizolacji klasycznej pozwala na podniesienie skuteczności tej wibroizolacji bez obniżenia sztywności statycznej układu. Zagadnienia powyższe, w dużej mierze oryginalne, przedstawione zostały na tle podstawowych zagadnień wibroizolacji klasycznej, uzupełnionych o analizę pewnych zjawisk szczegółowych nie posiadających dostatecznego omówienia w literaturze przedmiotu. Opracowanie przeznaczone jest dla konstruktorów układów wibroizolacji, studentów wydziałów mechanicznych politechnik oraz pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką.

Powiekszenie

    en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
Varia  01
Varia  02
Varia  03
Varia  04
Varia  05
Varia  06
Varia  07
Varia  08
Varia  09
Varia  10
Varia  11
Varia  12
Varia  13
Varia  14
Varia  15
Varia  16
Varia  17
Varia  18
Varia  19
Varia  20
Varia  21
Varia  22
Varia  23
Varia  24
Varia  25
Varia  26
Varia  27
Varia  28
Varia  29
Varia  31
Varia  32
Varia  29
Varia  31
Varia  32
Varia  33
Varia  39
Varia  40
Varia  41
Varia  42
Varia  44
Varia  48-49
Varia  50
Varia  52
Varia  53
Varia  54
Varia  55
Varia  56
Varia  57
Varia  58
Varia  70
Varia  71
Varia  72

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL