en    Dalej >>

Z duchem w rozmawianiu.

Szesnastowieczna proza polska

Obszerna antologia tekstów prozy polskiej szesnastego wieku, komentowana w płaszczyźnie językowej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej, poprzedzona erudycyjnym wstępem, określającym miejsce tego piśmiennictwa w kulturze epoki. Przedstawia prozę polską szesnastego wieku we wszystkich jej odmianach: od historycznej i społeczno-politycznej, poprzez naukową i religijną - po fabularną. Wiele tekstów publikowanych tu jest po raz pierwszy od czasów staropolskich i ukazuje rangę piśmiennictwa polskiego tej doby w ówczesnej Europie.

Powiekszenie

    en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (II)  I
BT (II)  II
BT (II)  III
BT (II)  IV
BT (II)  V
BT (II)  VI
BT (II)  VII
BT (II)  VIII
BT (II)  IX
BT (II)  X
BT (II)  XI
BT (II)  XII
BT (II)  XIII
BT (II)  XIV
BT (II)  XV
BT (II)  XVI
BT (II)  XVII
BT (II)  XVIII
BT (II)  XIX
BT (II)  XX
BT (II)  XXI
BT (II)  XXII
BT (II)  XXIII
BT (II)  XXIV
BT (II)  XXV
BT (II)  XXVI
BT (II)  XXVII
BT (II)  XXVIII
BT (II)  XXIX
BT (II)  XXX
BT (II)  XXXI
BT (II)  XXXII
BT (II)  XXXIII
BT (II)  XXXIV
BT (II)  XXXV
BT (II)  XXXVI
BT (II)  XXXVII
BT (II)  XXXVIII
BT (II)  XXXIX
BT (II)  XL
BT (II)  XLI
BT (II)  XLII
BT (II)  XLIII
BT (II)  XLIV
BT (II)  XLV
BT (II)  XLVI
BT (II)  XLVII
BT (II)  XLVIII
BT (II)  XLIX
BT (II)  L
BT (II)  LI
BT (II)  LII
BT (II)  LIII
BT (II)  LIV
BT (II)  LV
BT (II)  LVI
BT (II)  LVII
BT (II)  LVIII
BT (II)  LIX
BT (II)  LX
BT (II)  LXI
BT (II)  LXII
BT (II)  LXIII
BT (II)  LXIV
BT (II)  LXV
BT (II)  LXVI
BT (II)  LXVII
BT (II)  LXVIII
BT (II)  LXIX
BT (II)  LXX
BT (II)  LXXI
BT (II)  LXXII
BT (II)  LXXIII
BT (II)  LXXIV
BT (II)  LXXVI
BT (II)  LXXV
BT (II)  LXXVII
BT (II)  LXXVIII
BT (II)  LXXIX
BT (II)  LXXX
BT (II)  LXXXI
BT (II)  LXXXII
BT (II)  LXXXIII
BT (II)  LXXXIV
BT (II)  LXXXV
BT (II)  LXXXVI
BT (II)  LXXXVII
BT (II)  LXXXVIII
BT (II)  LXXXIX
BT (II)  XC
BT (II)  XCII
BT (II)  XCIII
BT (II)  XCIV
BT (II)  XCV
BT (II)  XCVI
BT (II)  XCVII
BT (II)  XCVIII
BT (II)  XCIX
BT (II)  C
BT (II)  CI
BT (II)  CII
BT (II)  CIII
BT (II)  CIV
BT (II)  CV
BT (II)  CVI
BT (II)  CVIII
BT (II)  CIX
BT (II)  CX
BT (II)  CXI
BT (II)  CXII
BT (II)  CXIII
BT (II)  CXIV
BT (II)  CXV
BT (II)  CXVI
BT (II)  CXVII
BT (II)  CXVIII
BT (II)  CXIX
BT (II)  CXX
BT (II)  CXXI
BT (II)  CXXII
BT (II)  CXXIII
BT (II)  CXXIV
BT (II)  CXXV
BT (II)  CXXVI
BT (II)  CXXVII
BT (II)  CXXVIII
BT (II)  CXXIX
BT (II)  CXXX
BT (II)  CXXXI
BT (II)  CXXXII
BT (II)  CXXXIII
BT (II)  CXXXV
BT (II)  CXXXVI
BT (II)  CXXXVII
BT (II)  CXXXVIII
BT (II)  CXXXIX
BT (II)  CXL
BT (II)  CXLI
BT (II)  CXLII
BT (II)  CXLIII
BT (II)  CLXIV
BT (II)  CXLV
BT (II)  CXLVI
BT (II)  CXVII
BT (II)  CXVIII
BT (II)  CXLIX
BT (II)  CL
BT (II)  CLI
BT (II)  CLII
BT (II)  CLIII
BT (II)  CLIV
BT (II)  CLV
BT (II)  CLVI
BT (II)  CLVII
BT (II)  CLVIII
BT (II)  CLIX
BT (II)  CLX
BT (II)  CLXI
BT (II)  CLXII
BT (II)  CLXIII
BT (II)  CLXIV
BT (II)  CLXVI
BT (II)  CLXVII
BT (II)  CLXV
BT (II)  CLXXI
BT (II)  CLXX
BT (II)  CLXXII
BT (II)  CLXXIII
BT (II)  CLXXIV

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL