Dalej >>

Uczniowie Apostołów Słowian

Siedmiu świętych mężów

Zarówno Autorzy, jak i Redaktorzy recenzowanego dzieła przełamują swoistego rodzaju indyferentyzm badawczy i dołączają swoim dziełem do grona tych naukowców, którzy wbrew minimalizowaniu problematyki cyrylometodiańskiej w polskiej literaturze naukowej, mają odwagę ją podejmować i dostrzegają aktualność jej przesłania dzisiaj. I za tę wrażliwość należy twórcom tej monografii wielkie uznanie. Warto podkreślić także, że książka ta wnosi niezaprzeczalny wkład w rozumienie i wartość cyrylometodiańskiej TOPIKI, udowadniając, że w naukowym dyskursie obok uwzględniania ikonografi , architektury sakralnej i zabytków piśmiennictwa, niezbędne jest odważne sięganie do narracji folklorystycznych czerpanych z legend ludowych i podań. Są to miejsca o charakterze istotnie poszerzającym i pogłębiającym naukowy warsztat oraz pole badań filologiczno-slawistycznych. Profesor G. Minczew powie wprost, iż narracje te „ukazują nową perspektywę badań”.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Leonarda Górki (KUL)

Powiekszenie

      Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BDE  04
BDE  05

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL