en  fr    Dalej >>

Liberté : Héritage du Passé ou Ideé des Lumières ?

Freedom: Heritage of the Past or an Idea of the Enlightenment?

Rozważenie zagadnienia, co nowego wniosła siedemnastowieczna myśl europejska w koncepcję wolności,a co odziedziczyła po poprzednich wiekach – stało się inspiracją do spotkania w Warszawie we wrześniu 2002 roku badaczy wieku XVIII z całego świata. Książka ta jest próbą przdstawienia analizowanej przez nich problematyki. Uczestnicy spotkania rozważali problem wolności w różnych aspektach, w różnych krajach, a nawet różnych kręgach kulturowych. Dało to zaskakująco bogaty obraz, pokazujący jak traktowano problem wolności nie tylko w uznanych centrach myśli oświeceniowej, ale także tam, gdzie myśl oświecenia nie docierała lub docierała z opóźnieniem.

Powiekszenie

    en  fr    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BBnWO  Studia nr I
BBnWO  Żródła nr 1
BBnWO  Żródła nr 2
BBnWO  Studia nr II
BBnWO  Źródła nr 3
BBnWO  Źródła nr 4
BBnWO  /BBnO 1
BBnWO  /BBnO 2
BBnWO  /BBnO 3
BBnWO  /BBnO 4
BBnWO  /BBnO 5
BBnWO  /BBnO 6
BBnWO  /BBnO 7
BBnWO  /BBnO 8
BBnWO  /BBnO 9
BBnWO  /BBnO 10
BBnWO  /BBnO 11
BBnWO  /BBnO 12
BBnWO  BBnO 13

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL