en    Dalej >>

Brevis et accurata regiminis ac status zupparum Vieliciensium et Bochnensium sub annum Christi 1518 descriptio

Faksymilie opisu żupy wielickiej i bocheńskiej z roku 1518

Krótki i dokładny opis żupy wielickiej oraz bocheńskiej z 1518 roku to zabytek o charakterze unikatowym. Aby każdy mógł zrozumieć mechanizmy działania różnych agend żupnych, opisano w nim przystępnie poszczególne urzędy i kategorie pracownicze, informując jednocześnie zarówno o rodzaju ich obowiązków, jak też o wynagrodzeniu. Podano także skomplikowane sposoby obliczania należności za pracę i towary, ilustrując je przykładami. Nadto wymieniono z nazwy podziemne wyrobiska, miejsca pracy górników. Dokładne omówienie rozmaitych rodzajów soli handlowej oraz ich cen i metod zbytu, a także sposobów zaopatrywania się żup w niezbędne artykuły dopełnia prezentacji przedsiębiorstwa.

Trzeba podkreślić, że dzieło pisarzy żupnych z 1518 roku jest jedynym w piśmiennictwie europejskim, które pozwala na szczegółowe wniknięcie w strukturę wielkoprzemysłowego zakładu produkcyjnego w Europie już tak wcześnie. Równie dokładnego opisu nie posiadała tam jeszcze żadna kopalnia. Blisko tysięczna załoga królewskich żup w Małopolsce czyniła z nich z pewnością jedno z nielicznych przedsiębiorstw europejskich o tak dużym zatrudnieniu na przełomie XV-XVI w.

Powiekszenie

Powiekszenie

    en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL