<< Wstecz     Dalej >>

Adam Bełcikowski, Król Bolesław Śmiały

opr. Renata Stachura

Konflikt między królem Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem pojawiał się w literaturze i historiografii polskiej wielokrotnie i w różnych wersjach, często w atmosferze sporów ideologicznych, prowadzonych przez przedstawicieli świata polityki, nauki i Kościoła katolickiego. O „nośności” wypadków krakowskich, które rozegrały się w 1079 r., przesądziło kilka czynników, m.in. szczupłość źródeł historycznych, stająca na przeszkodzie do ustalenia przyczyn i przebiegu zatargu oraz przynależność legendy stanisławowskiej do mitów narodowych i jej powiązanie z problemem państwowości polskiej.

Wątek wspomnianego konfliktu posłużył Adamowi Bełcikowskiemu do postawienia pytania o zależność między postawą władcy, zwłaszcza w kwestii moralności a kondycją państwa. Twórca Króla Bolesława Śmiałego przypisał tragedii skałecznej konsekwencje wykraczające poza ramy sporu o granice wolności osobistej króla. Śmierć Stanisława, który bronił wartości moralnych, oraz ucieczka monarchy, zmuszonego przez opozycję antykrólewską pod wodzą Żelimira do porzucenia tronu, doprowadziły, w koncepcji pisarza, do osłabienia potęgi państwa polskiego i „zatraty korony”, co zniweczyło wysiłki króla, dążącego do wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL