<< Wstecz     Dalej >>

T. Nastulczyk, Gawęda starego dziada * Hutorka staroho dzieda

Studium bibliograficzno-edytorskie literatury polsko-białoruskiej XIX wieku

Tajne publikacje agitacyjne w języku białoruskim wydawane w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch powstania styczniowego do dziś nie doczekały się pełnego i wyczerpującego omówienia, choć teksty przekazane za ich pośrednictwem stanowią jeden z najważniejszych przejawów kształtującej się w XIX stuleciu nowożytnej literatury białoruskiej. Cenne prace Stefana Kieniewicza przybliżyły polskiemu czytelnikowi niektóre pisma periodyczne z tamtego okresu (na uwagę zasługuje szczególnie przedruk czasopism „Mużyckaja Prauda” i „Hutorka Dwóch Susiedou” w zbiorze Prasa tajna z lat 1861-1864), jednak tendencja do ujmowania zagadnienia z perspektywy prasoznawczej spowodowała, że wiele ciekawych druków niemających charakteru periodycznego nie zostało wystarczająco wnikliwie opracowanych. Uprawianie prac badawczych utrudniały niegdyś ograniczenia związane z prowadzeniem kwerend i dostępem do egzemplarzy w archiwach i bibliotekach Związku Radzieckiego, obecnie zaś coraz większym problemem staje się bariera językowa oraz stopniowy zanik szerokiego obiegu informacji naukowej (zarówno między środowiskami naukowymi poszczególnych krajów, jak i między przedstawicielami różnych dyscyplin).

Jednym z takich interesujących przypadków jest Hutorka staroho dzieda – antymoskiewska broszura drukowana po białorusku alfabetem łacińskim, zawierająca anonimowy wiersz stylizowany na dziadowską gawędę. Tekst, skierowany bezpośrednio do ludu białoruskiego, wzywał do przymierza z Polakami w imię wspólnej walki o wolność.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL