<< Wstecz     Dalej >>

Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady

opr. J. Wójcicki

Przed ponad czterystu laty na wielkoksiążęcym tronie moskiewskim – przy wydatnej pomocy wojsk polskich – zasiadł na krótko tajemniczy młodzieniec pod imieniem Dymitra, jakoby cudem ocalonego z rąk zamachowców syna Iwana Groźnego. Olśniewająca kariera i tragiczny koniec samozwańczego imperatora – od „objawienia się” przed kresowymi magnatami w Rzeczypospolitej w 1603 roku i zwycięskiej wyprawy po „dziedzictwo”, poprzez małżeństwo z ambitną Maryną Mniszchówną, zawarte per procura w Krakowie, aż po huczne wesele carskiej pary i rychłą „krwawą jutrznię” w Moskwie w maju roku 1606 – znalazły szeroki oddźwięk we współczesnej literaturze okolicznościowej. Jej twórcy w różny sposób podsycali nadzieje na rozliczne korzyści, mające wypłynąć dla państwa polsko-litewskiego (a z czasem i dla całego świata chrześcijańskiego) ze spodziewanego ścisłego związku z potężnym i przychylnym władcą za wschodnią rubieżą. I nawet kaźń pierwszego Samozwańca, śmierć wielu Polaków podczas moskiewskich rozruchów,uwięzienie i zesłanie tych, którzy przeżyli – nadziei owych nie odebrały. Nad Wisłą, Niemnem i Dnieprem chętnie słuchano wieści o następnych wcieleniach „Dymitra”, a po ugaszonym właśnie rokoszu sandomierskim (1609) bardzo liczono na wygraną z „Moskwicinem” w wojnie pod wodzą samego króla Zygmunta III Wazy. Autorzy utworów propagandowych i okolicznościowych z okresu pierwszej Dymitriady – przypomnianych w niniejszym tomie w skromnym, acz zapewne interesującym wyborze – nie zadawali sobie tych pytań, które nurtowały i nurtują historyków: kim naprawdę był Samozwaniec, jakie siły polityczne stały za nim, gdzie kierowały się rzeczywiste zamiary jego mocodawców i dokąd sięgały zamysły samego władcy. Talenty swe oddali w służbę snu o nowym ładzie. Tymczasem ponurą jawą Rosji była tylko „epoka zamętu” – smuta.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL