<< Wstecz     Dalej >>

Między rozpaczą i nadzieją

Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806

Antologia ma charakter źródłowy i obejmuje kilkaset wierszy oraz poematów tematycznie związanych z sytuacją Polski i Polaków od drugiego rozbioru do wkroczenia wojsk Napoleona na ziemie zaboru pruskiego. Ogromna ich część dopiero teraz wydobyta została z rękopisów oraz czasopism warszawskich, wileńskich i krakowskich ukazujących się na przełomie XVIII i XIX stulecia. Ów pokaźny blok utworów poetyckich zebrany został w czasie kwerend archiwalnych oraz bibliotecznych, obejmujących m.in. zbiory Biblioteki Narodowej, Ossolineum, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Biblioteki Czartoryskich, Małopolskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płocku, Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteki Ukraińskiej Akademii Nauk im. Stefanyka we Lwowie.

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL