<< Wstecz     Dalej >>

Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi Austryackiey powszechna

Reprint edycji z 1811 roku

Kolejnym tomem faksymilowej edycji aktów prawa cywilnego obowiązujących na ziemiach polskich (po ogłoszonym w 2008 roku reprincie polskiego przekładu Kodeksu Napoleona, opublikowanego

w Warszawie w 1808 roku) jest Księga ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi Austryackiey powszechna wydana w roku 1811 w wersji polskiej w Wiedniu, z odpowiednim słowem wprowadzającym podpisanym przez pierwszego austriackiego cesarza, Franciszka I. Kodeks ten obowiązywał jeszcze w drugiej Rzeczypospolitej a z pewnymi zmianami istnieje dziś w Austrii.

Był to człowiek drobnej postaci [jako cesarz Franciszek I panował w latach 1804-1835], pociągłej, suchej twarzy. Rozliczne jego podobizny zgodnie zaznaczają wydatną dolną wargę – [...] stała się ona habsburską cechą rodzinną – prosty nos, chłodne, chyba blade w kolorycie oczy. Miał z lekka letargiczny, nieskłonny do nadmiernych wzruszeń temperament: „Została dziś rozegrana bitwa, która nie powiodła się całkiem dobrze” – pisał do żony spod Austerlitz. Pod tą maską człowieka niezbyt lotnego umysłowo, spokojnego i niewzruszonego tak w chwilach sukcesów, jak i niepowodzeń kryła się jedna z najtwardszych, najbardziej zdecydowanych postaci w dziejach dynastii Habsburgów (za: S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław 1978, s. 18).

Powiekszenie

  << Wstecz     Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
BT (I)  01
BT (I)  02
BT (I)  03
BT (I)  04
BT (I)  05
BT (I)  06
BT (I)  07
BT (I)  08
BT (I)  09
BT (I)  10
BT (I)  11
BT (I)  12
BT (I)  13
BT (I)  14
BT (I)  15
BT (I)  16
BT (I)  17
BT (I)  18
BT (I)  19
BT (I)  20
BT (I)  21
BT (I)  22
BT (I)  23
BT (I)  24
BT (I)  25
BT (I)  26
BT (I)  27
BT (I)  28
BT (I)  29
BT (I)  30
BT (I)  31
BT (I)  32
BT (I)  33
BT (I)  34
BT (I)  35
BT (I)  36
BT (I)  37
BT (I)  38
BT (I)  39
BT (I)  40
BT (I)  41
BT (I)  42
BT (I)  43
BT (I)  44
BT (I)  45
BT (I)  46
BT (I)  47
BT (I)  48
BT (I)  49
BT (I)  50
BT (I)  51
BT (I)  52
BT (I)  53
BT (I)  54
BT (I)  55
BT (I)  56
BT (I)  57
BT (I)  58
BT (I)  59
BT (I)  60
BT (I)  61
BT (I)  62
BT (I)  63
BT (I)  64
BT (I)  65
BT (I)  66
BT (I)  67
BT (I)  68
BT (I)  69
BT (I)  70
BT (I)  71
BT (I)  72
BT (I)  73
BT (I)  74
BT (I)  75
BT (I)  76
BT (I)  77
BT (I)  78
BT (I)  79
BT (I)  80
BT (I)  81
BT (I)  85

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL