Nauka dla wszystkich

Wacław Walecki jest redaktor naczelnym serii Polskiej Akademii Nauk - "Nauka dla Wszystkich". Seria ukazuje się od 1966 r. Dotychczas wydano 490 pozycji. Poszczególne tomiki omawiają najnowszy stan wiedzy w różnych dziedzinach nauki, w zakresie różnych zagadnień interdyscyplinarnych. W. Walecki jest redaktorem serii od 1975 r.









English version

Strona główna