en    Dalej >>

K. Chojnicka, Nauka społeczna Kościoła katolickiego (zarys historii)

15. maja 1891 roku papież Leon XIII wydał encyklikę Rerum Novarum. Jej treść stanowiła dowód, że Kościół zdecydował się na włączenie do swego nauczania problemów społecznych i politycznych. Co więcej, papież nie ograniczył się do wygłoszenia w tych kwestiach potępień i zakazów, lecz podjął rzetelną i wyczerpującą dyskusję z najistotniejszymi problemami epoki. Jego następcy kontynuowali to zadanie i stąd w wieku XX nauka społeczna Kościoła katolickiego towarzyszyła wszystkim zjawiskom politycznym tego trudnego wieku, przechodząc istotną ewolucję przyjętych pierwotnie założeń. Zarys tej ewolucji został syntetycznie przedstawiony w książce Krystyny Chojnickiej — począwszy od źródeł nauki społecznej Kościoła tkwiących w Piśmie Starego i Nowego Testamentu, aż po pontyfikat Jana Pawła II.

Powiekszenie

    en    Dalej >>
English version

Strona główa

Lista tytułów
KBK  01
KBK  02
KBK  03
KBK  04
KBK  05
KBK  06
KBK  07
KBK  08
KBK  09
KBK  10
KBK  11
KBK  12
KBK  13
KBK  14
KBK  15
KBK  16
KBK  17
KBK  18
KBK  22
KBK  23
KBK  25
KBK  26
KBK  27
KBK  29
KBK  30
KBK  32
KBK  33
KBK  34
KBK  35
KBK  37
KBK  38
KBK  39
KBK  40
KBK  41
KBK  42
KBK  43
KBK  43
KBK  44
KBK  45
KBK  46
KBK  47
KBK  48
KBK  50
KBK  51
KBK  52

Copyright © 2004 Collegium Columbinum Opracowanie informatyczne: Mikołaj Michalczyk
 
SPRZEDAŻ WYDAWNICTW COLLEGIUM COLUMBINUM JEST PROWADZONA W I-KSIEGARNI NA SERWERZE KOMERCYJNYM:
WWW.COLUMBINUM.COM.PL