<< Poprzednia en Nastepna >>

Z duchem w rozmawianiu. Szesnastowieczna proza polska

Kraków 1991

Obszerna antologia tekstów prozy polskiej szesnastego wieku, komentowana w płaszczyźnie językowej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej, poprzedzona erudycyjnym wstępem, określającym miejsce tego piśmiennictwa w kulturze epoki. Przedstawia prozę polską szesnastego wieku we wszystkich jej odmianach: od historycznej i społeczno-politycznej, poprzez naukową i religijną - po fabularną. Wiele tekstów publikowanych tu jest po raz pierwszy od czasów staropolskich i ukazuje rangę piśmiennictwa polskiego tej doby w ówczesnej Europie.

Powiekszenie

<< Poprzednia en Nastepna >>English version

Strona główna
Publikacje

Kochanowski w Oświeceniu
Tradycje staropolszczyzny...
Twórczość łacińska Kochanowskiego
Szesnastowieczna proza polska
Z duchem w rozmawianiu...
Die altere polnische Lit.
Polnische Renaissance
Edycje pism Kochanowskiego i innych
Śpiewnik Staropolski
A Short History of Polish Lit.
Wieczny człowiek
Polnische Literatur
Złote Księgi
Pieśń wielogłosowa
Suplement Złotych Ksiąg UJ
NOWA EKSPOZYCJA W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
W poszukiwaniu straconego dzieła