<< Poprzednia en Nastepna >>

Polska pieśń wielogłosowa XVI i pocz. XVII wieku

Monumenta Musicae in Polonia

Kraków 2004

Tomy obejmują wszystkie zachowane pieśni wielogłosowe z okresu nazywanego w historii polskiej muzyki renesansem, z wyłączeniem tych, których większa liczba mieści się w zwartych drukach, takich jak Melodiae na Psałterz polski M. Gomółki czy wydanie z 1601r. Kancjonału P. Artomiusza. Przez termin „pieśń" rozumiemy przy tym każdorazowe połączenie warstwy słownej z muzyczną, stąd uwzględnione zostały też dwie kontrafaktury psalmów J. Waltera, mimo że ich wersje oryginalne w sposób oczywisty nie należą do zakresu pojęciowego „pieśń polska". Punktem wyjścia do gromadzenia materiału był szczegółowy Wykaz druków luźnych (z XVI w.) opublikowany przez Annę Szweykowską. Dla naszych celów poszerzono go o broszury z pierwszych lat XVII w., oraz o utwory zacho-wane w większych jednostkach drukarskich i w rękopisach. Sam Wykaz... można dziś uzupełnić zaledwie o jedną pozycję, odnalezioną w 1973r., natomiast udało się przygotować do wydania utwory uwzględnione przez Autorkę, ale uznane za zaginione lub niemożliwe do odczytania, oraz ustalić historię wielu źródeł. Obecnie tylko jedna pieśń czterogłosowa wymieniona w Wykazie... (za bibliografią Estreichera). Wiersz nowo uczyniony do Rzeczypospolitej polskiej na szczęśliwy przyjazd K. J. M. (b. m. i r.), pozostaje nieznana. W wyniku realizacji niniejszego zamysłu edytorskiego, czytelnik ma po raz pierwszy możliwość zapoznania się z kompletem tych utworów, które zachowały się rozproszone w różnych źródłach.

Powiekszenie

Powiekszenie

<< Poprzednia en Nastepna >>English version

Strona główna
Publikacje

Kochanowski w Oświeceniu
Tradycje staropolszczyzny...
Twórczość łacińska Kochanowskiego
Szesnastowieczna proza polska
Z duchem w rozmawianiu...
Die altere polnische Lit.
Polnische Renaissance
Edycje pism Kochanowskiego i innych
Śpiewnik Staropolski
A Short History of Polish Lit.
Wieczny człowiek
Polnische Literatur
Złote Księgi
Pieśń wielogłosowa
Suplement Złotych Ksiąg UJ
NOWA EKSPOZYCJA W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
W poszukiwaniu straconego dzieła