<< Poprzednia en Nastepna >>

Suplement Złotych Ksiąg UJ

Kraków 2004

OD REDAKTORA

Kolekcja dwunastu Złotych Ksiąg poszczególnych Wydziałów, którymi Uniwersytet Jagielloński m.in. czcił jubileusz 600-lecia swego odnowienia w roku 2000 ukazała dotychczas sylwetki 591 uczonych na przestrzeni wieków bu dujących dzisiejsza rangę naukową i społeczną naszej Uczelni. Refleksja zrodzona przy okazji tych publikacji, zaduma, którą one wywołały — przyniosły też myśl o potrzebie kontynuacji pierwotnego zamysłu. Życie wszakże idzie naprzód, zostawiając za sobą tych, którzy stale od nas odchodzą. Tym osobom jest więc poświęcony przede wszystkim tom suplementowy. Pierwszym zamy-słem bowiem Władz Uczelni stało się, by co pewien czas, zapewne nieregularnie — kontynuować ideę Złotych Ksiąg. Ale nie tylko z tego powodu. Trzeba bowiem także uzupełniać tę galerię o sylwetki uczonych, którzy choć działali dawniej, z rożnych powodów nie znaleźli się w niej dotychczas. Decyzje w tej sprawie pozostawiono jednak Radom i Dziekanom Wydziałów, którzy zgłaszali i nadal mogą zgłaszać biogramy do nowych suplementów.

Wacław Walecki

(Redaktor Serii został za jej przygotowanie uhonorowany przez JM Rektora UJ Medalem 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej)

Powiekszenie

<< Poprzednia en Nastepna >>English version

Strona główna
Publikacje

Kochanowski w Oświeceniu
Tradycje staropolszczyzny...
Twórczość łacińska Kochanowskiego
Szesnastowieczna proza polska
Z duchem w rozmawianiu...
Die altere polnische Lit.
Polnische Renaissance
Edycje pism Kochanowskiego i innych
Śpiewnik Staropolski
A Short History of Polish Lit.
Wieczny człowiek
Polnische Literatur
Złote Księgi
Pieśń wielogłosowa
Suplement Złotych Ksiąg UJ
NOWA EKSPOZYCJA W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
W poszukiwaniu straconego dzieła