<< Poprzednia en la Nastepna >>

Złote Księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 1999-2004

Powiekszenie Powiekszenie Powiekszenie

Powiekszenie Powiekszenie Powiekszenie

Powiekszenie Powiekszenie Powiekszenie

Powiekszenie Powiekszenie Powiekszenie

600-lecie swego odnowienia Uniwersytet Jagielloński pragnie uczcić edycją Złotych Ksiąg poszczególnych Wydziałów i dodatkowo dwóch Akademii, które dziś nie należą organizacyjnie do naszej Wspólnoty, kiedyś bowiem zostały z niej wyłączone: Papieskiej Akademii Teologicznej i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Księgi są swego rodzaju podsumowaniem dorobku stuleci nauki polskiej i zarazem światowej oraz wkładu do niego naszej Uczelni, ukazanego w sposób najbardziej humanistyczny z możliwych, bo przez ludzi, którzy dzieje te i Szkołę tę tworzyli. Biogramy, sylwetki, eseje o profesorach Almae Matris są zatem z jednej strony portretami uczonych, z drugiej zaś — przybliżają obraz rozwoju badań naukowych w Polsce w zakresie poszczególnych dziedzin wiedzy.

Wacław Walecki — redaktor Serii

<< Poprzednia en la Nastepna >>English version

Strona główna
Publikacje

Kochanowski w Oświeceniu
Tradycje staropolszczyzny...
Twórczość łacińska Kochanowskiego
Szesnastowieczna proza polska
Z duchem w rozmawianiu...
Die altere polnische Lit.
Polnische Renaissance
Edycje pism Kochanowskiego i innych
Śpiewnik Staropolski
A Short History of Polish Lit.
Wieczny człowiek
Polnische Literatur
Złote Księgi
Pieśń wielogłosowa
Suplement Złotych Ksiąg UJ
NOWA EKSPOZYCJA W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
W poszukiwaniu straconego dzieła