<< Poprzednia en Nastepna >>

Wieczny człowiek

"Historyja" Ignacego Krasickiego i jej konteksty kulturowe oraz literackie

Kraków 1999

Prof. dr hab. Wacław Walecki jest pracownikiem naukowym Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii literatury staropolskiej i doby Oświecenia. Jest autorem szeregu rozpraw interpretacyjnych oraz syntetycznych z tego zakresu, a także monografii książkowych:

 • Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia (Wrocław 1979)

 • Tradycje staropolszczyzy w Oświeceniu stanisławowskim (Kraków 1987)

 • A Short History of Polish Literature (Kraków 1997)

  Odrębnym nurtem jego studiów naukowych i praktyki wydawniczej jest edytorstwo. Wydał m. in. antologię polskiej prozy szesnastego wieku (Z duchem w rozmawianiu, Kraków 1991), antologię literatury polskiego renesansu (Polnische Renaissance, Frankfurt/Main 1996) oraz szereg książek i druków o charakterze źródłowym i naukowo-bibliofilskim w stworzonej i redagowanej przez niego serii Biblioteka Tradycji Literackich (tu we współpracy z innymi ogłosił na przykład faksymile słownika Mymera z 1528 roku, łacińskie ody i miedzioryty poświęcone Stanisławowi Hozjuszowi z 1588 roku, autografy Stanisława Wyspiańskiego, nieznane stronice Trylogii, tzw. Psałterz krakowski).

  Książka Wieczny człowiek dotyczy niezbyt znanej dziś powieści Ignacego Krasickiego - Historyja, zapomnianej szybko po wydaniu, choć wśród specjalistów cieszącej się opinią dzieła bardzo postępowego. Autor opracowania stara się pokazać inne jeszcze jej niezwykłe walory niż te, na które zwracano uwagę dotychczas, wskazując m. in. na leżące u jej genezy szerokie tło kulturowe i literackie, a także śledząc bardzo charakterystyczne zabiegi pisarskie Księcia Biskupa Warmińskiego, których podstawą jest powszechnie znana inteligencja i błyskotliwość pisarza.

 • Powiekszenie

  Powiekszenie

  << Poprzednia en Nastepna >>  English version

  Strona główna
  Publikacje

  Kochanowski w Oświeceniu
  Tradycje staropolszczyzny...
  Twórczość łacińska Kochanowskiego
  Szesnastowieczna proza polska
  Z duchem w rozmawianiu...
  Die altere polnische Lit.
  Polnische Renaissance
  Edycje pism Kochanowskiego i innych
  Śpiewnik Staropolski
  A Short History of Polish Lit.
  Wieczny człowiek
  Polnische Literatur
  Złote Księgi
  Pieśń wielogłosowa
  Suplement Złotych Ksiąg UJ
  NOWA EKSPOZYCJA W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
  W poszukiwaniu straconego dzieła