en Nastepna >>

Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia

Wrocław 1979

Książka omawia recepcję renesansowej twórczości Jana Kochanowskiego w czasach polskiego Oświecenia. Wskazuje, jaką rolę spełniał ten szesnastowieczny autor i jego poezja dla kultury polskiej XVIII wieku.

Powiekszenie

  en Nastepna >>English version

Strona główna
Publikacje

Kochanowski w Oświeceniu
Tradycje staropolszczyzny...
Twórczość łacińska Kochanowskiego
Szesnastowieczna proza polska
Z duchem w rozmawianiu...
Die altere polnische Lit.
Polnische Renaissance
Edycje pism Kochanowskiego i innych
Śpiewnik Staropolski
A Short History of Polish Lit.
Wieczny człowiek
Polnische Literatur
Złote Księgi
Pieśń wielogłosowa
Suplement Złotych Ksiąg UJ
NOWA EKSPOZYCJA W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
W poszukiwaniu straconego dzieła