<< Poprzednia en Nastepna >>

Polnische Renaissance

Frankfurt/Main 1996

Całościowa antologia literatury polskiego Renesansu, obejmująca piśmiennictwo polskie i łacińskie XVI wieku. Wszystkie teksty przetłumaczone na niemiecki. Obszerny wstęp, komentarz i bibliografia, a także bogaty materiał ilustracyjny.

Powiekszenie

<< Poprzednia en Nastepna >>English version

Strona główna
Publikacje

Kochanowski w Oświeceniu
Tradycje staropolszczyzny...
Twórczość łacińska Kochanowskiego
Szesnastowieczna proza polska
Z duchem w rozmawianiu...
Die altere polnische Lit.
Polnische Renaissance
Edycje pism Kochanowskiego i innych
Śpiewnik Staropolski
A Short History of Polish Lit.
Wieczny człowiek
Polnische Literatur
Złote Księgi
Pieśń wielogłosowa
Suplement Złotych Ksiąg UJ
NOWA EKSPOZYCJA W MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE
W poszukiwaniu straconego dzieła