Wacław Józef WALECKI

Wacław Walecki

Urodzony 20 II 1947 w Częstochowie, profesor z tytułem naukowym i profesor zwyczajny UJ, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik naukowy Katedry Historii Literatury Staropolskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, w UJ Kierownik Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów (dawniej: Zakład Bibliografii Polskiej im. Karola Estreichera i Kierownik Projektu Badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Kontynuacja Polskiej Bibliografii Narodowej Estreicherów i jej informatyzacja - zob. jeszcze więcej. Uczestniczy także w Laboratorium na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowym projekcie Kultura pierwszej Rzeczypospolitej w Europie. Hermeneutyka wartości.Od września 2008 Przewodniczący Komisji Słowiańskiej Bibliografii Literackiej i Komparatystycznej, powołanej przez XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ohrydzie (Macedonia).

Polonista, historyk literatury staropolskiej i oświeceniowej, tekstolog, wydawca literatury polskiej, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki. Wykładowca literatury polskiej w Uniwersytecie Wiedeńskim. Jako redaktor serii Złotych Ksiąg UJ został za jej przygotowanie uhonorowany przez JM Rektora UJ w roku 2004 Medalem 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej. W roku 2007 otrzymał nagrodę Fundacji Kultury Polskiej za całokształt działalności na polu kultury a w roku 2012 Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego pisma Wydziału Polonistyki UJ "Wielogłos" oraz Komitetu Redakcyjnego "Ruchu Literackiego". Redaktor Naczelny kontynuacji Bibliografii Polskiej Estreicherów.

Członek Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Białego Kruka - z przynależną tytulaturą: Wasza Dostojna Makulatura a od 22.10.2011: Dostojny Brat Arcybibliograf ze złoceniami, Strażnik Gniazda Bibliografii Polskiej.

W spisie publikacji ma ok. 100 pozycji. Jest redaktorem naukowym Skarbczyka Bibliofila i Biblioteki Tradycji Literackich (Collegium Columbinum; katalogi Wydawnictwa Collegium Columbinum za kolejne lata dostępne są w Bibliotece Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)- serii faksymilowych i bibliofilskich wydań tekstów literatury polskiej, redaktor naczelny serii Polskiej Akademii Nauk - Nauka dla Wszystkich. Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik projektu badawczego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Bibliografia Estreichera. Etap I: ukończenie serii III (staropolskiej), kontynuacja reedycji serii I (XIX w.), rozwój Systemu Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera.

Ważniejsze publikacje.

Kontakt:

wwalecki@cyf-kr.edu.pl, waclaw.walecki@uj.edu.pl
tel/fax: (+48) 12-641-42-54

English version

Collegium Columbinum