Nominacje profesorskie w pałacu prezydenckim

Sprawozdanie z dnia 15 stycznia 2001 r.

Powiększenie
Powiększenie

15 stycznia 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 72 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. W uroczystości uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Jerzy Zdrada, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Janusz Tazbir, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk Jerzy Kołodziejczak, prezes Polskiej Akademii Umiejętności Andrzej Białas oraz ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP. W dziedzinie nauk humanistycznych tytuły naukowe otrzymali:

 • Dr hab. Wiesław Stanisław Banyś - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Dr hab. Franciszek Bereźnicki - Uniwersytet Szczeciński,
 • Dr hab. Andrzej Tadeusz Bogaj - Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie,
 • Dr hab. Karol Boromeusz Janowski - Uniwersytet w Białymstoku,
 • Dr hab. Mieczysław Malewski - Uniwersytet Wrocławski,
 • Dr hab. Anna Kazimiera Opacka - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Dr hab. Joanna Papuzińska-Beksiak - Uniwersytet Warszawski,
 • Ks. dr hab. Stanisław Piech - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie,
 • Dr hab. Wojciech Sławomir Smoczyński - Uniwersytet Warszawski,
 • DOC. DR HAB. WACŁAW JÓZEF WALECKI - UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,
 • Dr hab. Adam Ignacy Wątor - Uniwersytet Szczeciński,
 • Dr hab. Weronika Wilczyńska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zwracając się do nominowanych profesorów, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.

Gratuluję otrzymanych nominacji. To jest zawsze moment ogromnej i zasłużonej satysfakcji, zwieńczenia wysiłków, lat pracy, dowód Waszej wytrwałości, talentu. (...) dzisiejsze nominacje mają szczególny charakter - po raz pierwszy mamy profesorów XXI wieku. Tego tytułu już nikt Wam nie zabierze. Mam nadzieję, że to, co dzieje się współcześnie, odczytamy prawidłowo, a żeby odczytać zachodzące procesy trzeba wiedzieć, że rola edukacji, rola nauki, rola intelektu w najbliższych dziesiątkach lat będzie decydująca. Wychodzimy z wieku, w którym o pozycji społecznej, pozycji państw decydowała zasobność w dobra naturalne, siła przemysłów, siła armii. W tej chwili wchodzimy w świat, w którym przede wszystkim liczy się intelekt, siła umysłowa. Liczy się wartość, którą możemy wnieść do cywilizacji poprzez swoją wiedzę, umiejętności, twórczość. Te kraje, które już zdecydowały postawić na edukację, naukę, na ludzi utalentowanych, mają pierwsze sukcesy. Polska musi do tych państw dołączyć. Cieszy mnie fakt, że rola edukacji w naszym życiu społecznym zaczyna być coraz powszechniej rozumiana i doceniana. Z radością przyjmuję każdą inicjatywę w tej dziedzinie, która pomaga nam podnieść poziom polskiej nauki, uczelni wyższych, szkół, a także zachęcić polską młodzież by korzystała z niej jak najpowszechniej. Wierzę, że to nie będą jednorazowe, chwilowe inicjatywy, ale że powstanie bardzo zdecydowana polityka, która będzie miała solidne podstawy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy obserwować zarówno więcej nakładów na edukację, jak i rosnący szacunek dla ludzi nauki, dla polskich naukowców, uczonych, dydaktyków, że będziemy obserwować zainteresowanie młodzieży w zdobywaniu wiedzy w podejmowaniu nauki w szkołach wyższych, bo to jest nam wszystkim ogromnie potrzebne. Jestem przekonany, że wiek XXI będzie wiekiem intelektu, wiedzy, edukacji, że z tego będzie powstawała wartość, decydująca o naszym losie, komforcie życia, poczuciu bezpieczeństwa i o naszej międzynarodowej pozycji. (...).

Następnie w imieniu nowomianowanych głos zabrał prof. Wacław Walecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i powiedział:

Panie Prezydencie,
Panie i Panowie Ministrowie,
Panie i Panowie Profesorowie Tytularni
Szanowni Państwo!

Kraj nasz i naród nasz od wieków przynależy do kręgu kultury duchowej zachodnioeuropejskiej, dzięki jakże przenikliwej decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu w obrządku łacińskim. Nie dziwi zatem, że w świadomości polskiej zadomowiło się wiele powiedzeń, maksym łacińskich, które trwają do naszych czasów jako sformułowania uniwersalne. Jedna z nich, jak sądzę, dobrze przystaje do dzisiejszej uroczystości. To ta która mówi, że SCIENTIA NIHIL EST ALIUD, QUAM VERITATIS IMAGO - WIEDZA NIE JEST NICZYM INNYM, JAK OBRAZEM PRAWDY. Bo to my na co dzień w swojej pracy zawodowej odkrywamy tę prawdę, budujemy tę prawdę. Czyż może być wspanialszy zawód jak ten, który polega na poznawaniu prawdy, na budowaniu prawdy? Ale dochodzi to tego jeszcze inny czynnik, o którym mówił do nas, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, w krakowskiej kolegiacie św. Anny dnia 8. czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II: RADOŚĆ POZNAWANIA PRAWDY, GAUDIUM VERITATIS. Niech ta radość poznawania prawdy towarzyszy nam, Panie i Panowie Profesorowie, od dzisiaj w jeszcze większym stopniu.

Przemówienie przyjęte zostało z wielkim uznaniem w szczególności przez prof. Tazbira, Białasa, prof. Zdradę i współnominatów.

English version

Strona główna